FTU2 | ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II – TP. HCM

Chức năng:
Cơ Sở 2 là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại thương, tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác: tổ chức – cán bộ, đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, triển khai nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Tp Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU

Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua hơn 26 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển về cả lượng và chất, trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế cho khu vực phía Nam. 

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
Số 15, Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II – TP. HCM
Địa chỉ: Số 15, Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 35127258 – Fax: (028) 35127255 
Email: bgd.cs2@ftu.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://cs2.ftu.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *