SIU | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tầm nhìn:
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam theo xu hướng giáo dục toàn cầu.

I. GIỚI THIỆU

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc cao đẳng, đại học, sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, khoa học sức khỏe, khoa học quản lý, kinh tế, giáo dục, xã hội, nghệ thuật và nhân văn. Bằng cấp của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có giá trị quốc gia và quốc tế.

Với triết lý đào tạo “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã khẳng định uy tín về chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu để hội nhập, phục vụ cộng đồng và xuất khẩu giáo dục ra nước ngoài, được quốc tế công nhận. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tri thức, sức khỏe, tinh thần dân tộc, có kỹ năng quan hệ xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hiện là thành viên các tổ chức kiểm định uy tín thế giới của Hoa KỳHội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB), đang thực hiện chương trình kiểm định quốc tế của IACBE.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
8C, 16 & 18  Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM

III. HỌC PHÍ

Thông tin: Học phí Đại học Quốc tế Sài Gòn mới nhất

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Địa chỉ: 8C, 16 & 18  Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM
Điện thoại: (028) 54093929 – (028) 54093930 – (028) 36203931
Fax: (028) 54093928
Email: admission@siu.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://www.siu.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/dhquoctesaigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *