SKDAHCM | ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH TP. HCM

I. GIỚI THIỆU

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM

III. HỌC PHÍ

Thông tin: Học phí Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM mới nhất

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH TP. HCM
Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38393658 – Fax: (028) 38364116
Email: sankhaudienanh@skdahcm.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://skdahcm.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/skdahcm2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *