HCMUC | ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thông tin, du lịch.

I. GIỚI THIỆU

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/01/1976 (theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam), lúc đó có tên gọi là Trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin, đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa – thông tin (ngày 30/8/1976, theo quyết định số 110/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường đổi tên thành Trường Lý luận và Nghiệp vụ II; Ngày 19/09/1981, theo Quyết định số 121/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường được đổi tên thành Trường Văn hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 26/4/1995, theo quyết định số 1787/VH-QĐ của Bộ Văn hóa – Thông tin Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ cao đẳng. Ngày 23/6/2005, theo quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
– CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM
– CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM

Ký túc xá
Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM
Điện thoại: (028) 387 282 628
Website: http://ktx.hcmuc.edu.vn/

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM
CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM
CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM
Điện thoại: (028)3899 2901
Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://www.hcmuc.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *