PTIT | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TP. HCM

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Học viện trở thành tổ chức giáo dục – đào tạo, nghiên cứu có tính cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 20 trường đại học đứng đầu về chất lượng giáo dục – đào tạo và năng suất nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

I. GIỚI THIỆU

Thông điệp của Giám đốc Học viện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – trường đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông thực hiện sứ mạng Nghiên cứu khoa học, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông với mục tiêu “Xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam”.

Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô nghiên cứu và đào tạo, tăng cường hợp tác với các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp phần đào tạo nên những giá trị tri thức mới của Việt Nam, với đội ngũ chuyên nghiệp tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
– Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
– Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. HCM

Ký túc xá
97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TP. HCM
Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38295258, Fax: (028) 39105510
Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Trường: http://hcm.ptit.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/ptithcm.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *