ACT | HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CƠ SỞ PHÍA NAM

I. GIỚI THIỆU

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Học viện cũng được chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong tám cơ sở trọng điểm đào tạo nhân lực an toàn thông tin Việt Nam theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở Đào tạo
Phía Nam: 17A Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
Địa chỉ: 141 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 04 38544244
Email: contact@actvn.edu.vn

Cổng thông tin điện tử
Học viện: http://actvn.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/
Tuyển sinh: http://tuyensinh.actvn.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *