Khám phá các cơ sở đào tạo VHU – Đại học Văn Hiến

Tin mới:
1. Học phí Đại học Văn Hiến mới nhất
2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đại học Văn Hiến
3. Giới thiệu Đại học Văn Hiến
4. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến
5. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Hiến

Tuyến xe buýt từ 613 Âu Cơ đến HungHau Campus:

  • Tuyến 62 & 45: Xuất phát tại trạm UBND Q.Tân Phú – Dừng tại trạm Bùi Minh Trực và đón xe 45 đến HungHau Campus.
  • Tuyến 27 & 102: Xuất phát tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú – Dừng tại trạm Bến xe buýt Sài Gòn và đón xe 102 đến HungHau Campus.

Tuyến xe buýt từ 613 Âu Cơ đến MyU Campus:

  • Tuyến 27: Xuất phát tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú – Dừng tại trạm chợ Hồ Thị Kỷ – Di chuyển 100m đến MyU Campus.

Tuyến xe buýt từ 613 Âu Cơ đến 2A2 Quận 12:

  • Tuyến 27 & 33: Xuất phát tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú – Dừng tại trạm Bến xe An Sương và đón xe 33 – Dừng tại trạm Cầu Cả Bốn và di chuyển đến 2A2 Quận 12.
  • Tuyến 27 và 61-3: Xuất phát tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú – Dừng tại trạm Bến xe An Sương và đón xe 61-3 – Dừng tại trạm Cầu Cả Bốn và di chuyển đến 2A2 Quận 12.
Trụ sở chính Đại học Văn Hiến
Trụ sở chính Đại học Văn Hiến
Đại học Văn Hiến Harmony Campus
Harmony Campus

Tuyến xe buýt từ MyU Campus đến 613 Âu Cơ:

  • Tuyến 27: Di chuyển từ MyU Campus đến trạm chợ Hồ Thị Kỷ – Đón xe buýt tuyến 27 – Dừng tại trạm ngã tư Thoại Ngọc Hầu.
Đại học Văn Hiến MyU Campus
MyU Campus

Tuyến xe buýt từ HungHau Campus đến 613 Âu Cơ:

  • Tuyến 45 & 62: Xuất phát tại HungHau Campus – Dừng tại trạm Bùi Minh Trực và đón xe 62 đến UBND Q.Tân Phú.
  • Tuyến 102 & 27: Xuất phát tại HungHau Campus – Dừng tại trạm Bến xe buýt Sài Gòn và đón xe 27 đến ngã tư Thoại Ngọc Hầu.
Đại học Văn Hiến HungHau campus
HungHau Campus
Đại học Văn Hiến cơ sở Nguyễn Bá Tuyển, Tân Bình
Cơ sở Nguyễn Bá Tuyển, Q.Tân Bình

Tuyến xe buýt từ 2A2 Quận 12 đến 613 Âu Cơ:

  • Tuyến 32 & 27: Xuất phát tại trạm QLGTĐT Số 3 – Dừng tại trạm Bến xe An Sương và đón xe 27 – Dừng tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú.
  • Tuyến 61-3 & 27: Xuất phát tại trạm QLGTĐT Số 3 bằng xe buýt tuyến 61-3 – Dừng tại trạm Bến xe An Sương và đón xe 27 – Dừng tại trạm bệnh viện Q.Tân Phú.
Đại học Văn Hiến cơ sở Quận 12
Cơ sở 2A2, Quận 12

Theo lịch bố trí của Trường. Từ học kỳ 2, sinh viên chủ động đăng ký theo kế hoạch học tập cá nhân.

Địa điểm học tập của tân sinh viên Đại học Văn Hiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *