Quy định miễn, giảm môn học tại Đại học Mở TP.HCM

Khi làm thủ tục nhập học, Tân sinh viên có thể nộp hồ sơ xét miễn, giảm môn học (Tiếng Anh không chuyên, Ngoại ngữ hai, Tin học đại cương và môn học khác). Các chứng chỉ, bảng điểm để xét miễn, giảm môn học như sau:

Xét miễn tiếng Anh

Sinh viên có một trong các chứng chỉ sau đây được xét miễn các môn học tiếng Anh không chuyên:

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Miễn giảm môn học Đại học Mở TP.HCM

Các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh do các tổ chức liệt kê dưới đây cấp:

 • Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) hoặc đơn vị được ETS ủy nhiệm (đối với các chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT);
 • British Council, IDP Education Australia (đối với chứng chỉ IELTS);
 • Cambridge Assessment English (đối với các chứng chỉ KET, PET, FCE, CAE, CPE).
  * Các chứng chỉ còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp đến ngày xét miễn.
Xét miễn Ngoại ngữ hai

(Áp dụng cho Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn, Đông Nam Á học)

Sinh viên đáp ứng các điều kiện dưới đây được xét miễn ngoại ngữ hai:

 • Đã có các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Đức còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp như liệt kê dưới đây:
Miễn giảm môn học Đại học Mở TP.HCM
 • Đã hoàn thành chương trình học một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha tại các trường đại học, cao đẳng khác với khối lượng lớn hơn hoặc bằng khối lượng chương trình ngoại ngữ hai tại Trường, có điểm đạt từ 5,0 (theo thang điểm 10) trở lên; còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày học.
 • Đã tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên một trong các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha.
Xét miễn Tin học đại cương

Những Sinh viên đã có một trong các văn bằng, chứng chỉ tin học liệt kê dưới đây sẽ được miễn kiểm tra trình độ tin học đầu vào và miễn học môn Tin học đại cương:

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành Công nghệ thông tin ở trong nước hoặc nước ngoài; các bằng tốt nghiệp ở nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp;
 • Chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) phiên bản GS4 (Global Standard 4) trở lên;
 • Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) phiên bản 2010 trở lên và được xét 1 trong 3 cấp độ sau:
Miễn giảm môn học Đại học Mở TP.HCM
Xét miễn Giáo dục thể chất

Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC hoặc bảng điểm đã hoàn thành môn học GDTC có số tín chỉ đào tạo lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của môn GDTC trong CTĐT của Trường.

Xét miễn Giáo dục Quốc phòng
 • Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;
 • Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN trình độ đại học;
 • Sinh viên là người nước ngoài.
Xét miễn các môn học khác trong chương trình đào tạo

Bảng điểm in theo từng học kỳ hoặc Đề cương môn học (nếu có yêu cầu) do cơ sở đào tạo Sinh viên từng học cấp.

Bạn muốn xem thêm:

Kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào tại ĐH Mở TP.HCM

Học phí Đại học Mở TP.HCM

Thông tin tuyển sinh ĐH Mở TP.HCM

Ký túc xá ĐH Mở TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *