Xuân Tình Nguyện Đại học Y Dược TP. HCM

Thanh xuân của bạn là gì?
Thanh xuân của tôi là những chuyến đi về những miền đất khác, mang theo bàn tay, khối óc và bầu trời nhiệt huyết của tuổi trẻ …
Bạn có muốn dành những ngày cuối năm này, để gieo hạt giống yêu thương đến những nơi xa xôi, hay đến những mảnh đời khó khăn, cơ cực ngay giữa nơi thành thị, để trải nghiệm một mùa xuân đầy ý nghĩa cùng với tụi mình chứ? 🤗
Và bây giờ lên dây cót, xách ba lô lên cùng đi với mùa vàng 2020 nào ❤️

Timeline chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *