Học phí UEH – Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2022-2023

Thông tin học phí khóa 48 (tuyển sinh năm 2022) tại cơ sở TP.HCM Chương trình…

Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) năm 2022-2023

Học phí và số tín chỉ theo ngành đào tạo khóa 2022 (Năm học 2022-2023) Mức…

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022-2023

Mức thu học phí hệ Đại học chính quy năm học 2022-2023(Đối với sinh viên chính…

Học phí Đại học Mỏ – Địa chất năm 2022-2023

Thông tin chung Trường Đại học Mỏ – Địa chất đào tạo nguồn nhân lực có…

Học phí Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022-2023

Giới thiệu Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là cơ sở đào tạo và nghiên…

Học phí Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2022-2023

Giới thiệu về NUAE Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật…

Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022-2023

Giới thiệu về PTIT Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – trường đại học…

Học phí Đại học Công nghệ – ĐHQGHN năm 2022-2023

Chương trình đào tạo chuẩn Ngành học Học phí/năm Công nghệ thông tinCơ học kỹ thuậtKỹ…

Học phí Đại học Hòa Bình năm 2022-2023

Giới thiệu Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Học phí Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2022-2023

Giới thiệu về VNAM Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào…