Tổng hợp Học phí mới nhất các Trường Đại học tại Tp.HCM

STT HỌC PHÍ TRƯỜNG 1 T47 – Đại học An ninh Nhân dân 2 HCMUT –…

Học phí Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) mới nhất năm 2021

Chính sách học phí HUTECH công bố học phí công khai và ổn định cho từng…

Học phí Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) mới nhất 2021

Học phí đối với sinh viên chính quy Học phí dự kiến từ 14.092.000 đồng/học kỳ…

Học phí Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM (UEF) mới nhất 2021

Học phí Học phí tại UEF được thu vào đầu mỗi học kỳ phụ thuộc vào…

Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) mới nhất 2021

Tham khảo mức học phí của Khóa 26 (Tuyển sinh năm 2020) Học phí là 900.000…

Học phí Đại học Mở TP.HCM mới nhất 2021

Học phí: (dự kiến) Đại học chương trình đại trà: 18.5 – 23.0 triệu đồng/năm học. Chương trình…

Học phí Đại học Gia Định (GDU) mới nhất 2020

Mức học phí dễ thở và ổn định trong suốt chương trình học Năm 2020, trường…

Học phí Đại học Văn hóa TP.HCM (HCMUC) mới nhất 2020

Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy: Học phí theo…

Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE) mới nhất 2020

Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy năm học 2020 – 2021…

Học phí Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi (TLUS) mới nhất 2020

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi hiện đang đào tạo theo hệ tín chỉ: Đối…