Học phí Đại học Văn Lang năm 2023-2024

Đối với Chương trình đào tạo tiêu chuẩn và Chuẩn đầu ra đã công bố trên…

Học phí HUFLIT năm 2023-2024

Học phí của sinh viên Khóa 2023 (K29) Mức học phí HK1 áp dụng cho ngành…

Học phí UMP – Đại học Y Dược TP. HCM mới nhất

Mức thu học phí năm học 2023-2024 Đào tạo Đại học TT Ngành đào tạo Học…

Học phí Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại mới nhất

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024…

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Mức học phí với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2023-2024 của Trường…

Học phí Đại học Ngoại thương năm 2023-2024

Học phí năm học 2023-2024 Học phí dự kiến năm học 2023-2024 đối với chương trình…

Học phí Đại học Đại Nam năm 2023-2024

Học phí năm học 2023-2024 TT Ngành đào tạo Học phí/học kỳ (đ) 1 Y đa…

Học phí HSU – Đại học Hoa Sen năm 2023

Đối với 28 ngành học hệ chính quy tập trung tại Đại học Hoa Sen, mức…

Học phí Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2022-2023

Định mức thu học phí bậc đào tạo Đại học TT Tên ngành Học phí 1…

Học phí UEH – Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2022-2023

Thông tin học phí khóa 48 (tuyển sinh năm 2022) tại cơ sở TP.HCM Chương trình…