UniADMISSION

HUFLIT – Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

Kế hoạch năm học 2021-2022: Học kỳ Khóa 25 (2019) & Khóa 26 (2020) Khóa 27 (2021) Bắt đầu học kỳ 1 06/09/2021 04/10/2021 Thi học kỳ 1 03/01/2022 –…

UniDORM

UniFEE

Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM được hỗ trợ 3.630.000 đ/tháng chi phí sinh hoạt

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với Sinh viên các ngành…