UniFEE

Học phí HUFLIT năm 2023-2024

Học phí của sinh viên Khóa 2023 (K29) Mức học phí HK1 áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là 27 triệu; còn các ngành…

UniDORM

UniADMISSION

Tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Phương thức tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành được phân bố 50% cho TP. Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của thành phố,…