UniFEE

Học phí Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022-2023

Giới thiệu Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật ứng dụng…

UniDORM

UniADMISSION

Kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào cho tân sinh viên Đại học Mở TP.HCM

Nhằm khảo sát trình độ và xếp lớp tiếng Anh không chuyên, Tin học không chuyên phù hợp với năng lực của Sinh viên, Trường Đại học Mở TP.HCM tổ…