Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE) mới nhất 2020

Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy năm học 2020 – 2021

  • Học phí dự kiến: 263.000 đồng / tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế.
  • Học phí dự kiến: 314.000 – 321.000 đồng / tín chỉ đối với các nhóm ngành khác.

Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm 2021 – 2022 là 10% / năm (theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

Nguồn: Tuyển sinh HCMUNRE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *