Học phí Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2022-2023

Năm 2022, Đại học chính quy tuyển sinh 800 chỉ tiêu cho các ngành: Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch), Quản lý văn hóa (các chuyên ngành: Quản lý hoạt động Văn hóa xã hội, Quản lý di sản văn hóa, Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật), Văn hóa học (các chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa, Công nghiệp Văn hóa, Văn hóa Việt Nam), Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Kinh doanh xuất bản phẩm, Thông tin – Thư viện, Bảo tàng học.

Học phí năm học 2022-2023: 12.000.000 đ/sinh viên.

Trường thu học phí theo tín chỉ.

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm/

One thought on “Học phí Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *