Tân sinh viên Đại học Luật TP.HCM học tại Cơ sở nào?

Sinh viên các lớp chất lượng cao học tại Cơ sở 1: Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Đại học Luật TP.HCM
Cơ sở 1 Đại học Luật TP.HCM tại Quận 4

Sinh viên các lớp còn lại học tại Cơ sở 2: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Đại học Luật TP.HCM
Cơ sở 2 Đại học Luật TP.HCM tại TP. Thủ Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *