Địa điểm học của sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Địa điểm học của sinh viên Khóa 47 (Tuyển sinh năm 2022)

Đối với các Lớp chất lượng cao: học tại cơ sở Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.

Đại học Luật TP.HCM
Cơ sở 1 Đại học Luật TP.HCM tại Quận 4

Đối với các Lớp đại trà: học tại cơ sở Số 123 Quốc lộ 13, Bình Triệu, TP. Thủ Đức.

Đại học Luật TP.HCM
Cơ sở 2 Đại học Luật TP.HCM tại TP. Thủ Đức

Nhà trường không có chỗ ký túc xá, sinh viên tự túc chỗ ở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *