Học phí Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022-2023

Giới thiệu

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực Họa sĩ có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Địa chỉ Trường: 360 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: www.mythuatcongnghiep.edu.vn

Học phí và các khoản thu năm học 2022-2023

  • Học phí và hỗ trợ đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023: 6.300.000đ
  • Bảo hiểm thân thể: 300.000 đ/5 năm
  • Bảo hiểm y tế từ 10/2022-12/2023: 704.025đ
  • Khám sức khỏe: 285.000đ

Tổng thu: 7.589.025đ

One thought on “Học phí Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022-2023

  1. Cho e hỏi nghành thiết kế đồ họa có bn tín chỉ..mỗi tín chỉ là bn tiền ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *