Học phí Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM năm 2022-2023

Trường hiện giờ đào tạo 2 hình thức: Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng, Chương trình hợp tác đào tạo với các trường Đại học đối tác (ĐH nước ngoài cấp bằng).

  1. Các chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng

Học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế.

Nhận bằng đại học của trường Đại học Quốc tế.

Học phí: từ 45-50 triệu/năm.

  1. Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài
  • Chương trình 2+2, 2.5+1.5: chương trình liên kết học tại trường Đại học Quốc tế, nhận bằng của trường ĐH đối tác:

Giai đoạn 1: học tại trường Đại học Quốc tế. Học phí từ 50-73 triệu/năm.

Giai đoạn 2: học tại trường đối tác. Học phí theo trường đối tác.

Nhận bằng của trường Đại học đối tác.

  • Chương trình 3+1: chương trình liên kết học tại trường Đại học Quốc tế, nhận bằng của trường ĐH West of England:

Giai đoạn 1: học tại trường Đại học Quốc tế. Học phí từ 65-77 triệu/năm.

Giai đoạn 2: học tại trường đối tác. Học phí theo trường đối tác.

Nhận bằng của trường Đại học West of England.

  • Chương trình 4+0: chương trình liên kết học tại trường Đại học Quốc tế, nhận bằng của trường ĐH West of England:

Học tại trường Đại học Quốc tế. Học phí từ 84-98 triệu/năm.

Nhận bằng của trường Đại học West of England.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *