Học phí Khoa Luật – ĐHQGHN năm 2022-2023

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy năm học 2022-2023 và dự kiến lộ trình tăng học phí đến năm học 2025-2026 (ngành Luật, Luật kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế):

  • Năm học 2022-2023: 1.250.000 đ/tháng;
  • Năm học 2023-2024: 1.410.000 đ/tháng;
  • Năm học 2024-2025: 1.590.000 đ/tháng;
  • Năm học 2025-2026: 1.790.000 đ/tháng.

Ngành Luật Chất lượng cao: thu học phí  theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *