Học phí Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN năm 2022-2023

Học phí áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm 2022

SttChương trình đào tạoHọc phí toàn khóa
1Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)255.000.000 đ
2Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)235.000.000 đ
3Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT)235.000.000 đ
4Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS)350.000.000 đ

Sinh viên nộp học phí theo các đợt vào tuần đầu của mỗi học kỳ theo thông báo của HSB;

Mức học phí không thay đổi trong toàn khóa học (4 năm).

Riêng ngành MAS, sinh viên đăng ký học bán trú, buổi chiều học các học phần lựa chọn theo nhu cầu cá nhân nộp thêm 200.000.000 đ.

4 thoughts on “Học phí Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN năm 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *