Tân sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội kiểm tra tiếng Anh đầu vào

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh nhằm mục đích phân hệ đào tạo (03 năm/04 năm) và xếp lớp phù hợp trình độ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức Kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với Tân sinh viên.

Đối tượng kiểm tra

Tất cả Tân sinh viên sẽ bắt buộc tham gia kỳ kiểm tra này trừ Sinh viên đã có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 45 điểm trở lên.

Sinh viên đã có IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc TOEFL iBT 45 điểm trở lên) vẫn được quyền tham gia để được xếp vào lớp trình độ cao hơn.

Điều kiện miễn dự kiểm tra

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra khi đủ điều kiện sau đây: Có Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (TOEFL iBT 45 điểm trở lên) trong thời gian 2 năm 3 tháng tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

Phân hệ theo kết quả kiểm tra

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sinh viên được phân hệ và xếp lớp theo đúng trình độ ngoại ngữ của mình. 

  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ dưới IELTS 4.0 sẽ được quyết định trúng tuyển hệ 4 năm.
  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ tương đương IELTS 4.0-4.5 được yêu cầu tham gia lớp Tiếng Anh hè hoặc lớp Tiếng Anh tăng cường B1 trước khi được quyết định trúng tuyển hệ 3 năm.
  • Sinh viên có kết quả kiểm tra đạt trình độ tương đương IELTS 5.0 trở lên được xét trúng tuyển hệ 3 năm và được miễn học lớp Tiếng Anh hè hoặc lớp Tiếng Anh tăng cường B1 trước khi vào học năm thứ nhất.
Đề kiểm tra

Đề kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh có cấu trúc như đề thi IELTS: 

  • Bao gồm 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết.
  • Tổng thời gian thi ba kỹ năng Nghe, Đọc và Viết: khoảng 150 phút.
  • Thời gian thi kỹ năng Nói: 11-15 phút/thí sinh.

Đề kiểm tra mẫu có thể theo dõi tại đây
* Lưu ý kỹ năng Đọc và Viết chỉ thi theo hình thức Academic.

Bạn muốn xem thêm:

Học phí Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội mới nhất

Ký túc xá Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *