Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam năm 2022-2023

Giới thiệu về BUV

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường Đại học vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cấp bằng cử nhân 100% Anh Quốc. BUV cung cấp cho sinh viên môi trường học tập quốc tế chuyên nghiệp và sáng tạo, 100% giảng viên quốc tế. Chương trình giảng dạy và hỗ trợ học thuật đến từng cá thể giúp cho sinh viên BUV sở hữu những lợi thế đa dạng cho việc học tập cũng như phát triển bản thân.

Địa chỉ Trường: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Website: www.buv.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân. Chi phí này sẽ do sinh viên thanh toán hàng năm và được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

  1. Chương trình cử nhân Đại học Staffordshire
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
  1. Chương trình cử nhân Đại học London
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
  1. Chương trình cử nhân BUV
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
  1. Chương trình cử nhân song bằng tại BUV
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam
Học phí Đại học Anh Quốc Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *