Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022-2023

Thông tin chung

Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)
Trụ sở chính: 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: www.haui.edu.vn

Học phí Năm học 2022-2023

Học phí bình quân các chương trình đào tạo năm học 2022-2023 là 18,5 triệu đồng/năm học, học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *