Học phí Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2022-2023

Học phí dự kiến năm học 2022-2023:

  • Y khoa: 24,5 triệu/năm
  • Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: 18,5 triệu/năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *