Học phí Đại học Mỏ – Địa chất năm 2022-2023

Thông tin chung

Trường Đại học Mỏ – Địa chất đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức – công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Năng lượng, Tài nguyên, Môi trường và các lĩnh vực khác.

Địa chỉ Trường: 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website: www.humg.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Mức thu học phí cụ thể theo tín chỉ như sau:

  • Khối Kinh tế: 338.000 đ/1 tín chỉ
  • Khối Kỹ thuật: 378.000 đ/1 tín chỉ

Kinh phí nhập học đối với khóa tuyển sinh năm 2022 bao gồm: Tạm thu học phí, Khám sức khỏe, Bảo hiểm y tế, Thẻ sinh viên, Lệ phí nhập học:

  • Khối Kinh tế: 7.395.000đ
  • Khối Kỹ thuật: 8.115.000 đ

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-mo-dia-chat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *