Học phí Đại học Phú Yên năm 2022-2023

Trường Đại học Phú Yên là trường đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên và cả nước.

Cơ sở 1: Số 01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Cơ sở 2: Số 18 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Website: https://pyu.edu.vn/

Học phí dự kiến năm học 2022-2023: 11.800.000 đ

Lộ trình tăng học phí (nếu có): 12%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *