Học phí Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2022-2023

Sinh viên sư phạm hệ Đại học Chính quy được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của nhà trường và được Nhà nước hỗ trợ 3.630.000 đ/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (không quá 10 tháng/năm học).

Sinh viên đang theo học ngành Giáo dục Thể chất, hệ Đại học Chính quy đăng ký học song bằng (học cùng lúc 2 chương trình) ở ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh thì chỉ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí 3.630.000 đ/tháng cho quá trình học tập ngành Giáo dục Thể chất. Sinh viên học song bằng phải đóng học phí khi học ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *