Học phí Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Update 2021)

Giới thiệu về VNAM

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa chỉ: Số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: www.vnam.edu.vn

Học phí năm học 2021 – 2022

Năm 2021, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tuyển sinh 150 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, bao gồm các ngành/chuyên ngành sau: Âm nhạc học; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy (Chỉ huy dàn nhạc, Chỉ huy hợp xướng); Thanh nhạc; Piano; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Violon, Viola, Cello, Contrebass, Flute, Obois, Clarinette, Fagotte, Cor, Trompette, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordeon, Guitare, Organ- Phím điện tử); Nhạc Jazz (Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone jazz); Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây).

Học phí hệ đại học chính quy: Từ 10.400.000 – 11.700.000 đ/sinh viên/năm học (tùy từng chuyên ngành).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *