Học phí Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2022-2023

Giới thiệu về VNAM

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa chỉ: Số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: www.vnam.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

TTCấp họcChuyên ngànhHọc phí
1Trung cấpDây (Viola, Contrebass, Cello);
Kèn gõ giao hưởng; Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon.
10.600.000
2Trung cấpGuitare, Organ (Đàn phím điện tử); Jazz; Âm nhạc truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.12.480.000
3Đại họcDây (Viola, Contrebass, Cello);
Kèn gõ giao hưởng; Âm nhạc học, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon
11.000.000
4Đại họcGuitare, Organ (Đàn phím điện tử); Jazz; Âm nhạc truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.12.000.000
5Đại học VHVL (tại chức), đào tạo từ xaCác chuyên ngành12.000.000
6Thạc sĩCác chuyên ngành18.000.000
7Tiến sĩCác chuyên ngành30.000.000
8Học phí Văn hóa
Cấp THCS, THPT
4.500.000
Đơn vị: đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *