Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam (Update 2021)

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập, đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA – tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu – đã được các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

Địa chỉ Học viện: 68 Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Website: www.hvpnvn.edu.vn

Học phí năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh 1.150 chỉ tiêu dành cho 11 ngành đại học chính quy, thời gian đào tạo từ 3,5 – 4 năm tùy theo ngành.

SttNgành đào tạoTổng số tín chỉ
1 Quản trị kinh doanh120 TC
2Công tác xã hội120 TC
3Giới và Phát triển120 TC
4Luật120 TC
5Luật kinh tế120 TC
6Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành120 TC
7Kinh tế120 TC
8Tâm lý học120 TC
9Truyền thông đa phương tiện120 TC
10Công nghệ thông tin128 TC
11Xã hội học120 TC
* Khối lượng kiến thức trên chưa bao gồm các học phần: Tiếng Anh (10 tín chỉ), Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng (8 tín chỉ)

Mức thu học phí dự kiến 350.000 – 360.000 đ/tín chỉ.

Sinh viên đóng học phí theo học kỳ, mức thu học phí/học kỳ = mức thu học phí/tín chỉ x số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong kỳ (trung bình 15 – 20 tín chỉ/học kỳ).

Tham khảo học phí và các khoản lệ phí nhập học năm 2020:

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *