T47 | ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

I. GIỚI THIỆU

Trường ĐH ANND phát triển qua nhiều giai đoạn với các tên gọi, đó là: Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (1963-1976); Trường Bổ túc Sĩ quan Công an nhân dân (1976-1984); Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II (1984-1989); Trường Đại học An ninh nhân dân cơ sở phía Nam (1989-1995); Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân (1995-2001); Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân (2001-2003). Từ tháng 7/2003 đến nay, chính thức trở thành trường ĐH độc lập của ngành Công an với tên gọi Trường Đại học ANND với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học và là một trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành Công an.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Đại học An ninh nhân dân
Đại học An ninh nhân dân

Cơ sở Đào tạo:
Km18, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học An Ninh Nhân Dân
Địa chỉ: Km18, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0283 896 3883 – Fax: 0283 896 3883
Email: info@dhan.edu.vn

Cổng thông tin điện tử:
Trường: http://dhannd.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *