Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2022-2023

Học phí các ngành đào tạo năm 2022-2023

TTTên ngànhHọc phí/năm
1Sinh học27.000.000
2Sinh học (Chương trình CLC)40.000.000
3Công nghệ sinh học27.000.000
4Công nghệ sinh học (Chương trình CLC)40.000.000
5Vật lý học21.500.000
6Hóa học27.000.000
7Hóa học (Chương trình CLC)40.000.000
8Khoa học Vật liệu27.000.000
9Địa chất học21.500.000
10Hải dương học21.500.000
11Khoa học Môi trường21.500.000
12Khoa học Môi trường (Chương trình CLC)40.000.000
13Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng27.000.000
14Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)47.000.000
15Khoa học dữ liệu27.000.000
16Công nghệ thông tin (Chương trình CLC)34.800.000
17Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin27.000.000
18Công nghệ kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC)47.300.000
19Công nghệ Vật liệu27.000.000
20Công nghệ Kỹ thuật Môi trường21.500.000
21Kỹ thuật điện tử – viễn thông27.000.000
22Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình CLC)32.000.000
23Kỹ thuật hạt nhân21.500.000
24Vật lý Y khoa27.000.000
25Kỹ thuật địa chất21.500.000
26Quản lý tài nguyên và môi trường21.500.000
Đơn vị tính: VND

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *