Học phí Đại học Kinh tế – Luật (UEL) năm 2022-2023

Chương trình đại trà: năm thứ nhất 21,550 triệu/năm.

Chương trình chất lượng cao

Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4
33.800.000đ37.180.000đ40.900.000đ44.900.000đ

Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh

Năm 1Năm 2Năm 3Năm 4
50.930.000đ56.023.000đ61.625.000đ67.777.000đ

Bạn muốn xem thêm:

Quy định xét miễn các học phần tiếng Anh tại ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Thông tin tuyển sinh ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Ký túc xá ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *