Học phí Đại học Lao động – Xã hội (CSII) mới nhất 2021 – 2022

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Học phí dự kiến đối với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ.

Một năm có 2 học kỳ, học phí khoảng 5.580.000 – 7.440.000 đ/học kỳ (tương đương 15 – 20 tín chỉ/học kỳ).

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *