Học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) năm 2022-2023

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy năm 2022 phụ thuộc vào ngành/chuyên ngành đào tạo như sau:

 • Các ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và các chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật môi trường đô thị, Công nghệ cơ điện công trình: 435.000 đ/TC.
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 432.000 đ/TC.
 • Các chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, Công nghệ đa phương tiện, Quản lý bất động sản: 426.400 đ/TC.
 • Chuyên ngành Kinh tế đầu tư: 426.400 đ/TC.
 • Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic: 436.000 đ/TC.
 • Chuyên ngành Kinh tế phát triển: 429.600 đ/TC.
 • Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan và chuyên ngành Thiết kế đô thị: 453.000 đ/TC.
 • Ngành Thiết kế đồ họa: 483.300 đ/TC.
 • Ngành Điêu khắc: 487.000 đ/TC.
 • Ngành Thiết kế nội thất: 476.200 đ/TC.
 • Ngành Thiết kế thời trang: 472.800 đ/TC.
 • Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc: 35.000.000 đ/năm.

Tham khảo: Công khai mức thu học phí năm học 2021-2022 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *