Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Đại học Mở TP.HCM – OU

Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh
  1. Chương trình đại trà

Tiếng Anh dành cho sinh viên chương trình đại trà gồm 5 cấp độ từ tiếng Anh nâng cao 1 đến tiếng Anh nâng cao 5, mỗi cấp độ có khối lượng 3 tín chỉ.

Sinh viên đủ điều kiện dự kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt môn tiếng Anh nâng cao 5 từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại trà đạt năng lực tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

  1. Chương trình chất lượng cao

Tiếng Anh dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao gồm 10 cấp độ từ tiếng Anh nâng cao 1 đến tiếng Anh nâng cao 10, mỗi cấp độ có khối lượng 3 tín chỉ.

Sinh viên đủ điều kiện dự kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt môn tiếng Anh nâng cao 10 từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra tại Trường.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao đạt năng lực tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Ngoại ngữ hai và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ hai
  1. Chương trình đại trà

Ngoại ngữ hai có khối lượng 15 tín chỉ, chia làm 5 cấp độ từ 1 đến 5, mỗi cấp độ có khối lượng 3 tín chỉ.

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ hai sau khi hoàn thành chương trình ngoại ngữ hai với tất cả các môn học đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Sinh viên tốt nghiệp các ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc) và ngành Đông Nam Á học đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ hai bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

  1. Chương trình chất lượng cao

Ngoại ngữ hai dành cho Sinh viên các ngành Ngôn ngữ chương trình chất lượng cao là tiếng Anh như các ngành không chuyên ngữ thuộc chương trình chất lượng cao.

Kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra

Trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra 3 lần/năm theo Kế hoạch đào tạo năm học.

Định dạng của đề thi:

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Đại học Mở TP.HCM
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Đại học Mở TP.HCM

Tài liệu ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh:

Quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chỉ xét bậc 3 và bậc 4)

Cách tính điểm thi:

  • Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm.
  • Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, là điểm thi tiếng Anh đầu ra và được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh.
  • Sinh viên phải thực hiện đầy đủ 4 bài thi đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Trường hợp vắng từ một bài thi trở lên đều bị đánh giá không đạt kỳ thi năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra.
  • Kết quả của kỳ thi năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra được nhập đạt – không đạt vào hệ thống quản lý điểm của Trường.

Bảng quy đổi điểm thi sang các bậc năng lực:

Bạn muốn xem thêm:

Học phí ĐH Mở TP.HCM mới nhất

Kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào tại ĐH Mở TP.HCM

Thông tin tuyển sinh ĐH Mở TP.HCM

Ký túc xá ĐH Mở TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *