Học phí VHU – Đại học Văn Hiến năm 2022-2023

Tin mới:
1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đại học Văn Hiến
2. Giới thiệu Đại học Văn Hiến
3. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến
4. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Hiến
5. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Văn Hiến

Nhóm 1, học phí 99 triệu toàn khóa gồm: Ngôn ngữ Pháp, Việt Nam học, Văn hóa học.

Nhóm 2, học phí 119 triệu toàn khóa gồm: Văn học, Xã hội học, Công nghệ sinh học.

Nhóm 3, học phí 129 triệu toàn khóa gồm: Tâm lý học, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Kinh tế, Công nghệ thực phẩm, Truyền thông đa phương tiện, Luật, Quan hệ công chúng.

Nhóm 4, học phí 139 triệu toàn khóa gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Thanh nhạc, Piano, Công nghệ thông tin.

Nhóm 5, học phí 139 triệu toàn khóa gồm: Kỹ thuật điện tử – Viễn thông.

Nhóm 6, học phí 149 triệu toàn khóa gồm: Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 gồm:

Nhóm ngành họcTổng số tín chỉHọc phí học kỳ 1
Nhóm 1128,868,000
Nhóm 21210,656,000
Nhóm 31211,556,000
Nhóm 41212,420,000
Nhóm 51211,112,000
Nhóm 61213,320,000
Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *