Điểm chuẩn trúng tuyển HUFLIT năm 2022

Các ngành đào tạo tại HUFLIT & tổ hợp xét tuyển

Cách ngành đào tạo của HUFLIT

Cách tính điểm xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức học bạ

  • Đối với ngành không có môn xét tuyển chính: Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm ưu tiên
  • Đối với ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh: Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn tiếng Anh) + (Điểm ưu tiên x 4/3)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2022

Điểm trúng tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm trúng tuyển HUFLIT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm trúng tuyển theo phương thức học bạ

  • Phương thức 2A: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12.
  • Phương thức 2B: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.
Điểm trúng tuyển HUFLIT theo phương thức học bạ
Điểm trúng tuyển HUFLIT theo phương thức học bạ

Điểm trúng tuyển theo phương thức kết quả ĐGNL của ĐHQG TP.HCM

Điểm trúng tuyển HUFLIT theo phương thức kết quả ĐGNL của ĐHQG TP.HCM

Cập nhật thông tin khóa 29 (tuyển sinh năm 2023) tại: https://www.facebook.com/K29HUFLIT

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *