Kế hoạch đào tạo và các ngày nghỉ lễ trong năm của UFM – Đại học Tài chính – Marketing

Tin mới:
1. Học phí UFM mới nhất
2. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào UFM
3. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của UFM
4. Giới thiệu UFM
5. Tuyển sinh UFM mới nhất
6. Quy định miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh tại UFM
7. Khám phá CLB, Đội, Nhóm UFM
8. Ký túc xá UFM
9. Khám phá các cơ sở đào tạo UFM

Khung thời gian đào tạo năm 2024 đối với các khóa đào tạo hình thức chính quy theo học chế tín chỉ như sau:

Thời gian: 01/01/2024 – 12/05/2024 (19 tuần), trong đó:

Học chuyên môn (trước Tết Âm lịch)01/01/2024 – 04/02/2024 (05 tuần)
Nghỉ Tết Âm lịch05/02/2024 – 18/02/2024 (02 tuần)
Học chuyên môn (sau Tết Âm lịch)19/02/2024 – 31/03/2024 (06 tuần)
Tuần học dự trữ01/04/2024 – 07/04/2024 (01 tuần)
Thi học kỳ08/04/2024 – 28/04/2024 (03 tuần)
Nghỉ cuối học kỳ29/04/2024 – 12/05/2024 (02 tuần)
Ghi chú: Tổ chức học trực tuyến đối với 1 tuần liền trước và 1 tuần liền sau thời gian nghỉ Tết Âm lịch.

Thời gian: 13/05/2024 – 01/09/2024 (16 tuần), trong đó:

Học chuyên môn13/05/2024 – 28/07/2024 (11 tuần)
Tuần học dự trữ29/07/2024 – 04/08/2024 (01 tuần)
Thi học kỳ05/08/2024 – 25/08/2024 (03 tuần)
Nghỉ cuối học kỳ và Sinh hoạt CVHT26/08/2024 – 01/09/2024 (01 tuần)

Thời gian: 02/09/2024 – 29/12/2024 (17 tuần), trong đó:

Học chuyên môn02/09/2024 – 17/11/2024 (11 tuần)
Tuần học dự trữ18/11/2024 – 24/11/2024 (01 tuần)
Thi học kỳ25/11/2024 – 15/12/2024 (03 tuần)
Nghỉ cuối học kỳ16/12/2024 – 29/12/2024 (02 tuần)
Tuần sinh hoạt công dân đầu năm 202523/12/2024 – 29/12/2024 (01 tuần)
Ngày nghỉ lễ theo quy địnhSố ngày nghỉ lễ theo quy địnhNgày nghỉ thực hiện
Tết Dương lịch 20241 ngày1/1/2024 (Thứ Hai)
Tết Âm lịch Giáp Thìn 20245 ngày5/2 – 18/2/2024 (2 tuần)
Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 ÂL1 ngày18/4/2024 (Thứ Năm)
Chiến thắng 30/41 ngày30/4/2024 (Thứ Ba)
Quốc tế lao động 1/51 ngày1/5/2024 (Thứ Tư)
Quốc khánh 2/92 ngày2/9 – 3/9/2024 (Thứ Hai, Thứ Ba)

Nhà Trường sẽ có thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ thực tế theo thông báo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *