Tổng hợp Học phí mới nhất các Trường Đại học tại Tp.HCM

STTHỌC PHÍ TRƯỜNG
1T47 – Đại học An ninh Nhân dân
2HCMUT – Đại học Bách Khoa Tp. HCM
3HUFI – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM
4IUH – Đại học Công nghiệp Tp. HCM
5UIT-HCM – Đại học Công nghệ Thông tin
6T48 – Đại học Cảnh sát Nhân dân
7UTC2 – Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. HCM
8UT – Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM
9HCMUS – Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
10HCMUSSH – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
11UEL – Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM
12UEH – Đại học Kinh tế Tp. HCM
13UAH – Đại học Kiến trúc Tp. HCM
14ULSA2 – Đại học Lao động Xã hội CSII
15ULAW – Đại học Luật Tp. HCM
16OU – Đại học Mở Tp. HCM
17HCMUFA – Đại học Mỹ thuật Tp. HCM
18FTU2 – Đại học Ngoại thương Cơ sở II
19BUH – Đại học Ngân hàng Tp. HCM
20HCMUAF – Đại học Nông Lâm Tp. HCM
21HUHAHCM – Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. HCM
22HCMIU – Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM
23SGU – Đại học Sài Gòn
24SKDAHCM – Đại học Sân khấu – Điện ảnh Tp. HCM
25HCMUTE – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
26UPES – Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Tp. HCM
27HCMUE – Đại học Sư phạm Tp. HCM
28USH – Đại học Thể dục thể thao Tp. HCM
29TLUS – Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
30TDNU – Đại học Trần Đại Nghĩa
31UFM – Đại học Tài chính – Marketing
32HCMUNRE – Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
33TDTU – Đại học Tôn Đức Thắng
34VGU – Đại học Việt Đức
35HCMUC – Đại học Văn hóa Tp. HCM
36UMP – Đại học Y Dược Tp. HCM
37PNT – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
38QSY – Khoa Y ĐHQG-HCM
39HCA – Học viện Cán bộ Tp. HCM
40HCMCONS – Nhạc viện Tp. HCM
41PTITHCM – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp. HCM
42VAA – Học viện Hàng không Việt Nam
43NAPA – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. HCM
44ACT – Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam
45MTA – Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ sở 2
46HUTECH – Đại học Công nghệ Tp. HCM
47STU – Đại học Công nghệ Sài Gòn
48GDU – Đại học Gia Định
49VLU – Đại học Văn Lang
50FPT – Đại học FPT
51HSU – Đại học Hoa Sen
52HVUH – Đại học Hùng Vương
53UEF – Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. HCM
54HUFLIT – Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp. HCM
55NTTU – Đại học Nguyễn Tất Thành
56HIU – Đại học Quốc tế Hồng Bàng
57RMIT – Đại học RMIT Việt Nam
58SIU – Đại học Quốc tế Sài Gòn
59VHU – Đại học Văn Hiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *